Kurum
HABERLER

 

                  Türkiye Delegasyon Başkanlığı görevini yürütmekte olduğumuz NIAG Faaliyetleri kapsamında 24 Ağustos 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Selahattin Adil Paşa Salonu’nda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin bilgilendirilmesi ve NIAG çalışmalarındaki etkinliklerinin arttırılması amacıyla bir faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Faaliyetimize Kurumumuz Genel Müdür Vekili, NIAG Türkiye Delegasyon Başkanı Sn. Dr. Akif AKGÜL ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Sn. Süleyman İSLAMOĞLU’nun yanısıra Orta Anadolu İhracatçılar Birliği üyesi kuruluşlar, ODTÜ, Hacettepe ve Ankara Üniversitesi Teknokent Firmalarının temsilcileri katılım sağlamıştır.

KOBİ’lerin NIAG Faaliyetleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve NIAG’dan beklentilerinin anlaşılması amacı ile gerçekleştirilen faaliyetimiz sonucunda fikir alışverişi, tartışma, soru cevap bölümleri ile faaliyetimizin hedeflerine yönelik önemli görüşlere ve çözüm önerilerine ulaşılmıştır. NIAG konusunda tecrübeli uzmanların tecrübelerinin paylaşıldığı, çıkarılan derslerin aktarıldığı başarılı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir.