İnsan Kaynakları
İNSAN KAYNAKLARI

ÇALIŞANLARIN MALİ VE SOSYAL İMKANLARI

 

-          399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen kadrolarda görev yapan personel ile söz konusu kararnameye ekli I sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen personelin ve II sayılı cetvelde pozisyon unvanları belirtilen diğer personelin ücretleri mer’i mevzuat çerçevesinde belirlenmektedir.

 

-          Kurumumuzda çalışan daimi kadrolu işçiler, Toplu İş Sözleşmesi ile sağlanan çeşitli mali ve sosyal avantajlardan faydalanmaktadır.