Birim
İHALELER

ZEYİLNAME

 

Kurumumuz ihtiyacı olarak 06.06.2017 tarih, saat 14.00'de ihalesi yapılacak olan 20.000.000 adet M13 Mayonu'na ait;

 

- İhale dokümanı ekinde yer alan  25.01.2011 tarihli, 2 revizyon No.lu Teknik Şartname,

- 08.05.52017 tarih 76023 sayılı Zeyilname ekinde yer alan FşF. 12180 nolu Teknik Resim,

 

İdarece görülen lüzum üzerine iptal edilmiş olup bundan böyle ekte yer alan  10.05.2017 tarihli, TŞ-0108005 No.lu Teknik Şartname ve eki FşF 11316 Nolu Teknik Resimler ihale dokümanının eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

 

İhaleye teklif verecek tüm adayların ekli Teknik Şartname, Teknik Resim ve aşağıda belirtilen termin programını dikkate alarak tekliflerini sunmaları gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

 

 

Malzeme aşağıda belirtilen tarihlerde MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü  Gazi, Ankara – TÜRKİYE’ye teslim edilecektir.

Parti

Miktar

Teslim Termini

1.Parti

4.000.000 Adet

Temmuz 2017

2. Parti

3.000.000 Adet

Eylül 2017

3. Parti

3.000.000 Adet

Kasım 2017

4. Parti

5.000.000 Adet

Ocak 2018

5. Parti

5.000.000 Adet

Mart 2018

EK: Zeyilname, Teknik Şartname ve Teknik Resimler