MKE İSTANBUL PAZARLAMA ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ 

SATIŞA HAZIR İTHAL FİŞEKLER   

1) 6.35 MM (25 ACP) SELLIOR BELLOT (FMJ-50 GRN) FİŞEK   
2) 22 SHORT SELLIER-BELLOT (LEAD-28 GRN) FİŞEK
3) 22 LR. SELLIER&BELLOT (LEAD-40 GRN) FİŞEK   
4) 7.65 MM (PARA) PRVİ-PARTİZAN (FMJ-93 GRN) FİŞEK   
5) 10X25 MM AUTO PRVİ-PARTİZAN (FPJ-170 GRN) FİŞEK   
6) 50 AE HORNADY (XTP-300 GRN) FİŞEK   
7) 357 MAG. SELLIER&BELLOT (SP-158 GRN) FİŞEK   
8) 357 SIG SELLIER&BELLOT (FMJ-140GRN)   
9) 44 MAG. SELLİER&BELLOT (SP-240 Grn)FİŞEK   
10) 32 S&W (SHORT) MAGTECH (LRN-85 Grn) FİŞEK   
11) 500 S&W. MAG. HORNADY (FTX-300 GRN) FİŞEK  
12) 7.62X38 MM NAGANT-FIOCCHİ (FMJ-98 GRN) FİŞEK   
13) 9X21MM SELLİER VE BELLOT (FMJ-115 GRN) FİŞEK   
14) 270 WIN. SELLIER & BELLOT (SP-150GRN) FİŞEK
15) 30X30 WIN SELLIER & BELLOT(SP-150 GRN)FİŞEK   
16) 32 S&W LONG RUAG-GECO (W.CUTTER LEAD 97 GRN) FİŞEK
17) 257 WEAT MAĞ. WEATHERBY (SP-100 GRN) FİŞEK 
18) 7X65 R YİVLİ TÜFEK FİŞEĞİ   
19) 7.63X25 MM MAUSER-SBR (RNSP-85 GRN) FİŞEK   
20) 8X57 JRS SELLİER&BELLOT(SP.196GRN)FİŞEK   
21) 8X57 JS RUAG-GECO (SP.TM-185 GRN) FİŞEK   
22) 338 LAPUA MAG. SELLIER BELLOT (HPBT-250 GRN) FİŞEK   
23) 375 H&H MAG. RUAG-RWS (KS-300 GRN) FİŞEK  
24) 303 BRT.(7.7MM) REMİNGTON MARKA(SP-180GRN) FİŞEK   
25) 222 REM. SP-50 GRN (WINCHESTER)   
26) 7X64MM MFS 2000(SP-174GR)YİVLİ AV TÜFEK FİŞEĞİ   

© MKE Kurumu 2017