690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10.maddesi ile 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (d) bendi hükmü gereğince, Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerinin Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

690 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10.maddesi ile 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (d) bendi hükmü gereğince, Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerinin Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığının ilgili kuruluşu olmamız nedeniyle,   KPSS Yerleştirme işlemleri, 4857 sayılı İş Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat kapsamında, Kurumumuzda memur, sözleşmeli ve işçi personel olarak göreve başlatılması düşünülen adaylar hakkında yukarıda belirtilen madde hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Göreve başlayacak adayların göreve başlama süreleri Kurumumuzdan kaynaklanmayan ve yukarıda belirtilen bu hüküm nedeniyle uzayabilmektedir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

© MKE Kurumu 2017