2017/1 KPSS Yerleştirme işlemleri kapsamında merkez veya taşra teşkilatlarımıza yerleştirilen adayların ÖSYM Başkanlığınca Kurumumuza bildirilen adreslerine, Kurumumuzca tebligat gönderilerek, ne gibi belgeler istendiği ve hangi sürede teslim edilmesi gerektiği bildirilecektir.

2017/1 KPSS YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ KAPSAMINDA

KURUMUMUZA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN DİKKATİNE

            2017/1 KPSS Yerleştirme işlemleri kapsamında merkez veya taşra teşkilatlarımıza yerleştirilen adayların ÖSYM Başkanlığınca Kurumumuza bildirilen adreslerine, Kurumumuzca tebligat gönderilerek, ne gibi belgeler istendiği ve hangi sürede teslim edilmesi gerektiği bildirilecektir.  

Ayrıca, Adaylara gönderilecek tebligatta istenilen belgeler aşağıda da belirtilmiş olup, söz konusu belgelerin, 11/08/2017 günü saat 17:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (Tandoğan/ANKARA) bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.

            Ayrıca, adaylar, ekteki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu da eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurarak diğer belgelerle birlikte getireceklerdir.

 

            İstenilen Belgeler:

           

            1-Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

            2-10 adet fotoğraf (Memuriyete uygun olarak çekilmiş)

            3-Nüfus cüzdanı aslı ve bir fotokopisi

            4-Son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi aslı ve bir fotokopisi

            5-Son altı ay içinde alınmış askerlik durum belgesi (Başlayış ve Terhis tarihleri yer alan)

6-“Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli değildir” ibareli (BU İBARE 399 SAYILI KHK’NİN 7.MADDESİ GEREĞİ SAĞLIK KURULU RAPORUNDA MUTLAKA YER ALACAKTIR.) tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

            7-Resmi kurumlarda görev yapan ya da yapmış olan adaylar için görev yapılan kuruluştan alınacak onaylı hizmet belgesi.

            8-Sigortalı hizmeti bulunanlar için sigorta sicil numarasını belirtir belge.

            9-İngilizce dil şartı aranan pozisyonlara atananlar için tercih kılavuzunun “Diğer Hususlar” bölümünün 3.6.maddesinde belirtildiği şekilde alınmış yabancı dil seviyesine ilişkin belge aslı veya internet çıktısı.

            10-Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (Sınavda alınan puan durumunu  gösterir)

            11- Yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı

            12- Hakkında bilgi verebilecek 3 kişinin ad soyad ve adres bilgileri.( aday ile soyadı tutmayacak)

 

Bilgi için: (0312) 296 10 39
                                  10 43
                                  10 44
                                  10 45 
                                  10 46
                                  10 47               

Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formunu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017