Fabrikamızın ”33 Kalem Temizlik malzemeleri ” ihtiyacı vardır.

Teklif fiyatınızın aşağıda yazılı şartlar dahilinde 23 Şubat 2018 Cuma günü Saat:14.00 e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Son teklif verme tarihine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde fabrikamız 0.318.2254060 nolu, Faksa veya e-mail ile teklif bildirimi yapılabilir; faks gönderiminde faksın alındığına dair teyit istenecektir, bu durumda   teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.

        

   NOT            :

  1. Teklifler KDV Hariç ve Türk Lirası cinsinden verilecektir.
  2. ‰5,69 Damga Karar Pulu bedeli Fabrikamıza ait olacaktır.
  3. Teklif zarfı üzerine; isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı tebligata esas açık adresi, idarenin açık adresi ve ‘’[işin adı] teklifidir’’ ibaresi yazılacaktır.
  4. Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu hizmetin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici tarafından okunduğu, anlaşıldığı kabul edilecektir. Teklif fiyata dahil olduğu belirlenen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere dokümanlarda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verilecektir. Dokümanda yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak tüm yaptırımlar firma tarafından peşinen kabul edilecektir.
  5. Fiyat farkı verilmeyecektir.
  6. Avans verilmeyecektir.
  7. Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca hazırlanan Mal,Hizmet,Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesi hükümleri geçerli olacaktır.
  8. Genel şartlara ve teknik özelliklere uyulacaktır.

 

Birim Fiyat Teklif Formu ve Genel Özellikler ve Şartlar İncele İndir
© MKE Kurumu 2017