Fabrikamız ihtiyacı olan ,"2 kalemde 3 Adet ÜNİVERSAL TORNA AYNASI "
için doğrudan temin yoluyla alım yapılacaktır.Fiyat teklifinizi aşağıda yazılı şartlar
dahilinde 29/03/2018 Perşembe günü Saat:15.00 e kadar fabrikamıza kapalı zarf içinde
bildirilmesini;
Son teklif verme saatine kadar kapalı zarf içersinde teklifin gönderilememesi halinde
fabrikamız 0318 225 40 60 nolu faksa teklif saattinden önce olmak kaydıyla teklif bildirimi
yapılabilir.Bu durumda teklif mektubunun ıslak imzalı ve kaşeli aslının fabrikamız adresine
kargo, posta veya elden gönderilmesini rica ederiz.
Nakliye işleri yükleniciye ait olup,malzemeler Fabrikamız Ambarına irsaliye ve teslim
edilecektir.
Fiyatlar "₺" (TürkLirası) cinsinden KDV
verilecektir. Diğer para birimleriyle verilen
hariç
teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
‰ 5,69 Karar Pulu bedeli Fabrikamıza aittir.
Malzemenin teslim tarihi: 30/03/2018tarihine kadar malzemeler teslim edilecektir.
Teklif zarfının üzerine; isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, tebligata esas açık adresi,
idarenin açık adresi ve "......................... teklifidir" ibaresi yazılmalıdır. Bu fiyat teklifi
isteme yazısı firmanız tarafından kaşelenip imzalanarak teklif zarfının içerisine koyulacaktır.
Teklif vermek suretiyle ihtiyaç konusu malzemenin teminine ilişkin tüm belgelerin yüklenici
tarafından okunduğu,anlaşıldığı kabul edilecektir.
Burada yazılı olmayan hususlar için Kurumumuzca 3(g) kapsamında hazırlanan MKEK Mal,
Hizmet, Danışmanlık Hizmet Alım ve Yapım İşleri İhale ve Alım Yönergesinin hükümleri
ile 4734 sayılı K.İ.K. ve 4735 K.İ.S.K. nu geçerli olacaktır.
birim fiyat teklif formu İncele İndir
© MKE Kurumu 2017