İHALE SONUCU İLANI

 

İhale Kayıt Numarası          : 2018 / 20970

İhale Konusu İşin

a) Adı                                    : Dikişsiz Çelik Çekme Boru

b) Niteliği, türü ve miktarı  : 2 Kalemde 11.500  Adet (10.400 Adet Küçük Boy ve 1.100  Adet Büyük Boy) 

c) Yapılacağı yer                  : MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü/KIRIKKALE

 

A.B.D’de yerleşik Tungsten Heavy Powder Inc. firmasına sözleşme imzalanmak üzere ihale edilen 4710.SVG.0948 no.lu dosya konusu 2 Kalemde 11.500  Adet Dikişsiz Çelik Çekme Boru (Büyük Boy) alımı işi firmanın sözleşmeyi imzalamaması üzerine ikinci en avantajlı teklif sahibi Türkiye'de yerleşik Paşa Çelik Ltd.Şti.'ne, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü teslim esasına göre;   

- 10.400 Adet Küçük Boy Dikişsiz Çelik Çekme Boru  6.208.800,00 TL+ KDV bedelle, 

- 1.100  Adet Büyük Boy Dikişsiz Çelik Çekme Boru 2.040.500,00 TL + KDV bedelle, 

olmak üzere toplam 8.249.300,00 TL+KDV bedelle sözleşme imzalanmak üzere ihale edilmiştir. 

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

© MKE Kurumu 2017