İHALE SONUCU İLANI

 

İhale Kayıt Numarası          : 2018 / 40551

İhale Konusu İşin

a) Adı                                    : Dikişsiz Çelik Çekme Boru (Büyük Boy) 

b) Niteliği, türü ve miktarı  : 3.000 Adet

c) Yapılacağı yer                  : MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü/KIRIKKALE

 

A.B.D’de yerleşik Tungsten Heavy Powder Inc. firmasına sözleşme imzalanmak üzere ihale edilen 4710.SVG.0949 no.lu dosya konusu 3.000  Adet Dikişsiz Çelik Çekme Boru (Büyük Boy) alımı işi firmanın sözleşmeyi imzalamaması üzerine ikinci en avantajlı teklif sahibi Türkiye'de yerleşik Paşa Çelik Ltd.Şti.'ne, MKE Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü teslim esasına göre 5.640.000,00 TL +KDV bedelle sözleşme imzalanmak üzere ihale edilmiştir. 

           Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 

© MKE Kurumu 2017