İHALE SONUCU İLANI


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 198835

 
1- İhale Konusu İşin 
a) Adı :   6 Kalem Muhtelif Yağ Ve Sıvı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnameye göre, (2.400 Kg. FW Temizleme Malzemesi ARF-M, 10.000 Kg. Parlatma Sıvısı,  1.500 Kg. Derin Çekme Kesme Sıvısı (Hadde Tezg. İçin), 750 Kg. Hidrolik Yağ ISOVG46, 3.050 Kg. Kızak Yağı 68, 3.900 Kg. Kızak Yağı 220)
c) Teslim Yeri :   MKE Gazi Fişek Fabrikası Malzeme Ambarı
 
d) Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip başlayacak teslim süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
 
İhaleye Katılan İstekli Sayısı :   4
Geçerli Teklif Sayısı  :   2
Üzerine İhale Yapılan İstekliler :  
Malzeme Adı                                         Miktarı / Kg.        Termini                                 İhale üzerine kalan istekli
FW Temizleme Malzemesi ARF-M            2.400            60 (altmış) takvim günü      -
Parlatma Sıvısı                                         10.000           45 (kırkbeş) takvim günü    ALPMER PETROL ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Derin Çekme Kesme Sıvısı                        1.500           45 (kırkbeş) takvim günü    ALPMER PETROL ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Hidrolik Yağ ISOVG46                                  750            30 (otuz) takvim günü        ALPMER PETROL ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kızak Yağı 68                                             3.050           45 (kırkbeş) takvim günü    ALPMER PETROL ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Kızak Yağı 220                                           3.900           45 (kırkbeş) takvim günü    -
 

İhale Kararının Onaylandığı Tarih :  07 Haziran 2018

© MKE Kurumu 2017