KAMUOYUNA

İhale Kayıt Numarası : 2018/190883

İhale Konusu İşin
a) Adı: Hız Ölçüm Sistemi (Fotosel) Alım İşi
b) Niteliği, türü, miktarı: 1 adet Hız Ölçüm Sistemi
c) Yapılacağı Yer : MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü

MKE Barut Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet Hız Ölçüm Sistemi tedariki için 17/05/2018 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkılmış olup, bu iş için 4 adet teklif alınmıştır. 1 adet Hız Ölçüm Sistemi (Fotosel) alımı işi, teknik ve idari açıdan uygun bulunan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Kistler Turkey Sensör ve Teknik Ölçüm Sistemleri Ltd.Şti. firmasına MKE Barut Fabrikası teslim esasına göre toplam 22.500,- EUR bedelle ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

© MKE Kurumu 2017