MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE

20/06/2018-18/07/2018 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN

SÖZLÜ SINAV/MÜLAKATLARIN SONUÇLARI

Sınavı kazanan ve ek listede isimleri yer alan asil adayların adreslerine tebligat gönderilecektir.

Bu tebligatta; adayların başvuracakları işyeri ile yanlarında getirmeleri gereken belgeler bildirilecektir.

Kazanan asil adaylara, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçlandıktan sonra işbaşı yaptırılacaktır.

Bu nedenle; adaylar ekteki güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu, uyarılar bölümünü dikkate alarak, eksiksiz ve hatasız bir şekilde bilgisayarda doldurup, gönderilen tebligatın adaylarca tebellüğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde bildirilen işyerine aşağıdaki belgeleri teslim etmek üzere Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formu (5 nüsha) ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca; işbaşı yapmayan asil adayların olması halinde yedekler sırasıyla çağırılacaktır.

KAZANAN/İŞBAŞI YAPTIRILACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

  1. - Normal Adaylar: KPSS Sonuç Belgesi

     - Öncelikli Adaylar: Öncelik Durumunu Belirtir Belge

  1. Nüfus Cüzdanı
  2. Diploma Aslı
  3. Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu
  4. Adli Sicil Belgesi
  5. Askerlikle İlgili Belge
  6. 5 Adet Fotoğraf
  7. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (5 nüsha)

 

Ayrıca;  MKE Ağır Silah  ve Çelik Fabrikası Müdürlüğüne Vinç Operatörü alımı için yapılan sınavı kazanan adayların yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ayrıca “ Vinç Operatörlük  Belgesi”ni de getirmesi gerekmektedir

 

NOT: 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. maddesi ile 1325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (d) bendi hükmü gereğince, Millî Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerinin Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanlığının ilgili kuruluşu olmamız nedeniyle,   KPSS Yerleştirme işlemleri, 4857 sayılı İş Kanunu, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat kapsamında, Kurumumuzda memur, sözleşmeli ve işçi personel olarak göreve başlatılması düşünülen adaylar hakkında yukarıda belirtilen madde hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

Göreve başlayacak adayların göreve başlama süreleri Kurumumuzdan kaynaklanmayan ve yukarıda belirtilen bu hüküm nedeniyle uzayabilmektedir.

 

Bilgi için: (0312) 296 10 87

                                  10 63

                                  10 61

                                  10 60 

                                  10 59

                                  10 58   

Sözlü Sınav/Mülakat Sonuçları İçin Tıklayınız... İncele İndir
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız... İncele İndir
© MKE Kurumu 2017