Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.07.2017 tarihinde Ömrünü Tamamlamış Araçların teslimine ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (48) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğin 3. Maddesinin (a) bendinde “655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 21 inci maddesinin (4) numaralı fıkrası çerçevesinde uygulama yapılıp yapılmayacağı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetkisinde bulunmaktadır. Anılan hüküm çerçevesinde uygulama yapılması halinde hurda taşıt alımına ilişkin esaslar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belirlenir. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerine (MKEK hurda müdürlükleri) teslim edilecek taşıt türleri anılan Bakanlıkça belirlenir. Bakanlık tarafından belirlenenler dışındaki taşıtların, mükellefler tarafından bu madde kapsamında MKEK hurda müdürlüklerine teslimi mümkün bulunmamaktadır.”

   Bu itibarla MKEK Hurda Müdürlüklerimizce teslim alınabilecek taşıt türleri ve (655) sayılı teşkilat kanunun 21. Maddesince uygulama yapılıp/yapılmayacağı MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğümüzce bilinmemektedir. Bu tebliğ kapsamında araçlarını teslim etmek isteyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerine araçlarını bedelsiz olarak teslim edebilirler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile MKEK Hurda Müdürlüklerimizce teslim alınabilecek araç cinslerinin yeniden belirlenmesi hususunda görüşme ve yazışmalar devam etmektedir. Hâlihazırda MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü ve Kırıkkale/Aliağa/Seymen Hurda Müdürlüklerince bu tebliğe istinaden Hurda araç alımı yapılmamaktadır.

İlgili Bakanlıklardan gelecek cevaba göre işlem yapılacaktır.

© MKE Kurumu 2017