Sayı: 89960175-934.02-9999.ÜHZ.0082

Konu: 8 Nolu Tahrip Kapsülü (UN0029), Elektrikli Kapsül (UN0030) ve Elektrikli Gecikmeli Kapsül (UN0030) ürünleri için 1 adet D Modülü CE Belgesi ve Gözetim tetkiki.

 

 

                   Sayın Yetkili,

 

 

       Kurumumuz MKE Kapsül Fabrikası üretimlerinden; 8 Nolu Tahrip Kapsülü (UN0029), Elektrikli Kapsül (UN0030) ve Elektrikli Gecikmeli Kapsül (UN0030) ürünlerine ilişkin 1 adet D modülü CE Belgesi   ve gözetim tetkiki hizmeti almak istiyoruz. Ürünlere ilişkin teknik dokümanlar ekte sunulmaktadır.

 

Ürünün belgelendirilmesine ilişkin;

 

 1. D Modülü CE Belgelendirme Hizmeti Teknik Şartname ve Teknik Dokümana uygun olacaktır.
 2. D Modülü CE CE belgesi bu işle ilgili Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en kısa sürede verilecek olup, istekli belge teslimi için öngördüğü süreyi teklifinde belirtecektir.
 3. İlk gözetim tetkiki belge için teklif edilen fiyata dahil olacak, bu hizmet için ayrıca ücret talep edilmeyecektir.
 4. D Modülü CE Belgesinin  geçerlilik süresi ve  teklif fiyatına dahil olan ilk gözetim tetkikinin ne zaman yapılacağı teklifte belirtilecektir
 5. İlk gözetim tetkikinden sonra yapılacak olan en az 1 gözetim tetkikinin ne zaman yapılacağı , bu tetkik için   verilen  ve  tetkik tarihinde de geçerli olacak sabit ücret  teklif mektubunda ayrıca belirtilecektir.
 6. Belgelendirme  ,  ilk  gözetim ve  ikinci gözetim tetkikleri sırasında  Türkiye’de test çalışması gerekmesi halinde, bu işe ilişkin her tür ulaşım, konaklama, yemek v.s. masraflar ile her tür prosedür tarafınızca karşılanacak olup, bütün bu masraflar belge ve 2. gözetim tetkiki için teklif edilen fiyatlara dahil olacaktır. Yükleniciye “Belge ücreti” ve “gözetim tetkiki ücreti” dışında herhangi bir isim altında ödeme yapılmayacaktır.
 7. Belgelendirme ve gözetim tetkikleri sırasında yurt dışına numune gönderilmesi söz konusu değildir.
 8. Yabancı isteklilerle yapılacak sözleşmede Alım süreci zarfında ve sözleşmenin yürürlük süresi zarfında doğacak vergi, resim, harçlar ve ilgili banka komisyon ve masraflarından (Alım sözleşmesine ait ‰9,48 (binde dokuz, kırksekiz) oranındaki damga vergisi bedeli hariç) Türkiye içinde tahakkuk edenler  İdare tarafından, Türkiye dışında tahakkuk edenler yüklenici tarafından ödenecektir.
 9. Yerli isteklilerle yapılacak sözleşmede Alım süreci zarfında ve sözleşmenin yürürlük süresi zarfında doğacak vergi, resim, harçlar ve ilgili banka komisyon ve masrafları yükleniciye aittir.
 10. İstekli CE Belgesini vermeye akredite/onaylı bir Kuruluş olacak ve onaylı olduğuna ilişkin geçerli Akreditasyon Belgesini teklifi ile birlikte verecektir .
 11. Sözleşmeye ait %09.48 oranındaki damga vergisi (akit pulu bedeli) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

 1. Ödeme yeri ve şartları

Hizmet bedeli aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

D modülü CE Belgesi   için;  istekli tarafından teklif edilen fiyatın %70'i D Modülü CE belgesinin teslim edilmesini müteakip, %30'u ise  istekli tarafından yapılacak belge fiyatına dahil ilk gözetim tetkikinin tamamlanmasını müteakip yapılacaktır.

İlk gözetim tetkikinden sonra yapılacak olan ikinci  gözetim tetkiki için verilen ve tetkik tarihinde de geçerli olan fiyatın tamamı ,  istekli tarafından yapılacak ikinci gözetim tetkikinin tamamlanmasını müteakip ödenecektir.

Ödemeler yerli istekliler için düzenlenecek faturanın idareye teslim edilmesinin ardından, MKE Kapsül Fabrikası Kalite Güvence Müdürlüğü'nün uygun görüşünü müteakip yapılacaktır. Alım konusu işe ilişkin ödemeler, Vergi Usul Kanunu’nun 219/a maddesi ve 29/09/2008 tarih, 27012 (2.mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Yabancı para biriminden teklif veren istekliler için yapılacak ödemeler için;  CE belgelendirmesi için yapılacak ödemede belge düzenleme tarihindeki kur, gözetim tetkikleri için yapılacak ödemelerde ise gözetim tetkik tarihindeki T.C.Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

Yukarıda belirtilen hususlara göre yazılı teklifinizin en geç 22/09/2017 tarih, saat 14:00’e kadar İkmal Dairesi Başkanlığında olacak şekilde gönderilmesini rica ederiz.

 

 

 

                                                                      Zeynep TAŞTEMEL              Köksal KÜÇÜKTURAN       

                                                                     Dış Alım Şb. Md.                    İkmal Dairesi Başkanı

 

 

EK: Teknik şartnameler ve Ürün Detayları (Türkçe ve İngilizce)

 

 

CE Belgesi ve Gözetim Tetkik Hizmeti ALIM DOKÜMANI İncele İndir
© MKE Kurumu 2017