Atık yağların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak yaklaşık 5 Ton (5.000 Litre) civarında sulandırılmış bor yağının çevre mevzuatına uygun olarak kapalı zarf teklif usulü ile ihale edilecek olup, ihale sonucuna göre düşük fiyatı veren firmaya, geri dönüşüm ve bertaraf hizmet işi yaptırılacaktır.

ŞARTLAR
1- Teklif mektubu 09/11/2018 tarih, Saat 10.30'a kadar verilecektir.
2- Fiyatı TL/Kg. olarak verilecektir.
3- İhaleye katılacak firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Geri kazanım ve bertaraf edici lisanslı belgesi olması gerekmektedir.
4- Atık sulandırılmış Bor yağını alacak firma ; 20/03/2015 tarih, 29301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ ''Atıkların Karayolunda taşınmasına ilişkin tebliğ'' hükümlerine uygun olarak taşıma işlemini gerçekleştirecektir.
5- Atık sulandırılmış bor yağının tanker ile taşınması durumunda, taşıma araçlarının kasa veya tanklarının sızdırmaz ve kolaylıkla temizlenebilir nitelikte olması ve atığın dökme olarak taşınması durumunda konteyner türü kasa ile taşınmasına dikkat edilecektir.
6- Bu yağlar tankere /tanka varillerden çekilecek olup; tanker/tanka en az 10 metre uzaklıktaki varillerden yağı çekebilecek aparata uygun pompa gücüne sahip olacaktır.
7- Çevre Şehircilik Bakanlığının internet sitesinden 05/01/2018 tarihinde bir duyuru yapılmış olup, duyuruda bundan sonra atık gönderim işlemlerinde basılı ulusal atık taşıma formu (UATF) yerine , MOTAT üzerinden otomatik olarak oluşturulan " taşıma numarası" nın kullanılacağı husus yer almakta olup, bu duyuruda belirtilen esaslara uygun şekilde taşıma işlemi yapılacaktır.
8- sulandırılmış bor yağının Fabrikamızdan teslim alınmasından bertaraf edinceye kadar işlemlerden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ihaleyi alan firma sorumlu olacaktır.

9- Alıcı firma Ulusal taşıma formunun ilgili nüshalarını onaylattıktan sonra Fabrika Müdürlüğümüze teslim edecektir.
10- Sulandırılmış bor yağının teslim yeri Fabrikamız sahası olup, fabrikamız kantar tartısı geçerli olacaktır.
11- Bor Yağı  5.000Litre (yaklaşık)
12- Sulandırılmış bor yağı variller içerisinde olup, pompa ile varillerden boşaltılarak alınacaktır. Boşaltma esnasında çevreye zarar verilmeyecektir.

İhaleye İlişkin Doküman İncele İndir
© MKE Kurumu 2017