İHALE SONUCU İLANI


MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU
GAZİ FİŞEK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası  : 2018 / 465749

 
1- İhale Konusu İşin 
a) Adı : 3 Kalemde Toplam 15.000 Kg. Pirinç Şerit Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Pirinç Şerit   ( 0,69 x 56mm) 7.000 Kg.,
                                           Pirinç Şerit   ( 0.69 x 65mm) 5.000 Kg.,
                                           Pirinç Şerit   ( 0,39 x 57,5mm) 3.000 Kg.
  
c) Teslim Yeri : İdarenin Adresindeki Malzeme Ambarları
 
d) Teslim Süresi : Pirinç Şerit   ( 0,69 x 56mm)  Sözleşmeye Müteakip 35 (otuzbeş) takvim günü 
                             Pirinç Şerit   ( 0.69 x 65mm) Sözleşmeye Müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü 
                             Pirinç Şerit   ( 0,39 x 57,5mm) Sözleşmeye Müteakip 45 (kırkbeş) takvim günü  

İhaleye Katılan İstekli Sayısı :   2
Geçerli Teklif Sayısı  :   2
Üzerine İhale Yapılan İstekliler :   ALTEK DÖKÜM HADDE MAMÜLLERİ SAN.TİC. A.Ş.

İhale Kararının Onaylandığı Tarih :  12.10.2018

© MKE Kurumu 2017