KAMUOYUNA

İhale Kayıt Numarası : 2018/485194

İhale Konusu İşin
a) Adı : Döner Tablalı 5 Eksen CNC İşleme Merkezinin Alım İşi
b) Niteliği, türü, miktarı: 1 adet
c) Yapılacağı Yer : MKE Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz ihtiyacı 1 adet Döner Tablalı 5 Eksen CNC İşleme Merkezinin tedariki için 09/11/2018 tarihinde Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkılmış olup, bu iş için 2 adet teklif alınmıştır.

1 adet Döner Tablalı 5 Eksen CNC İşleme Merkezinin alımı işi, teknik ve idari açıdan uygun bulunan ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren İstanbul Endüstri Ticaret Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren ERKAN CNC Teknolojileri ve Ticaret Ltd. Şti.'ye DAP MKE Çankırı Silah Fabrikası/Çankırı teslim esasına göre EURO 198.000,00 bedelle ihale edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

© MKE Kurumu 2017