MKE Kurumu olarak Türkiye Delegasyon Başkanlığı görevini yürütmekte olduğumuz NATO Endüstri Danışma Grubu-NIAG Faaliyetleri ile ilgili olarak 29 Eylül 2017 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de 2.Ulusal NATO Sanayi Danışma Grubu (NIAG) Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya SSM Müsteşar Yardımcısı’nın yanısıra TSK, MSB, SSM, SASAD ve Savunma Sanayi Kuruluşları temsilcileri katılım sağlamıştır.

   İhtiyaç ve tedarik makamlarının, savunma sanayi kuruluşlarının, NIAG Faaliyetlerinden beklentilerinin anlaşılması, NIAG çalışma çıktılarından ülke içinde daha verimli bir biçimde yararlanılması ve bu çalışmaların katma değerinin anlaşılması amacı ile gerçekleştirilen çalıştay sonucunda fikir alışverişi, tartışma, soru cevap bölümleri ile çalıştayın hedeflerine yönelik önemli görüşlere ve çözüm önerilerine ulaşılmıştır. NIAG konusunda tecrübeli uzmanların tecrübelerinin paylaşıldığı, çıkarılan derslerin aktarıldığı başarılı bir çalıştay olmuştur.

© MKE Kurumu 2017