Türk Kamu İşletmeleri Birliğince; üye kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımıyla, kurumlar arası diyalogun artırılması, üyeler arasında dayanışma ve güç birliğinin pekiştirilmesine yönelik olarak düzenlenen “Kurumlar Arası Diyalogu Geliştirme Toplantısı”nın 5’incisi 21 Kasım 2017 tarihinde Kurumumuzda yapılmıştır.

   Birlik Yönetim Kurulu Başkanı EÜAŞ-Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Sayın Nevzat ŞATIROĞLU Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Ahmet TAŞKIN’ı makamında ziyaret etmiştir.

   Birlik üyelerine toplantı öncesi Kurtuluş Savaşından ve ülkemiz sanayileşme tarihinden izler taşıyan Sanayi ve Teknoloji Müzemiz gezdirilmiş ve müze ile ilgili detaylı bilgiler verilmiştir.

   Yapılan toplantıda Kurumumuz Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sayın Ahmet TAŞKIN, KİT Genel Müdürleri ve yardımcılarından oluşan katılımcılara Kurumumuzun faaliyet alanları ve projelerine ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirmiş ve katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etmiştir.

   Toplantıda, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nevzat ŞATIROĞLU ise birlik üyesi kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve diyalogun geliştirilmesinin önemini vurgulamış, bu ve benzeri toplantıların düzenlenmesine devam edileceğini belirtmiştir.

© MKE Kurumu 2017